تفاوت بازاریابی و فروش در چیست؟

نویسنده : مدیر پرتال     دسته بندی : بازاریابی و فروش

آگاهی از تفاوت میان بازاریابی و فروش مسئله ی مهمی است زیرا ترکیب هنرمندانه و دقیق بازاریابی و فروش برای رشد موفقیت آمیز یک کسب و کار امری حیاتی است. در واقع بازاریابی فرآیند نظام مند برنامه ریزی، اجرا و کنترل فعالیت هایی در کسب و کار است که خریداران و فروشندگان را به هم پیوند می دهد و فروش تراکنش میان دو شخص است در جایی که خریدار، کالا یا خدماتی (ملموس یا غیرملموس) را در قبال تبادل پول، دریافت می کند. تعیین طیف دامنه فعالیت های فروشِ خدمات و کالا، ارتباط با مشتری، پیش بینی نیازهای آینده و داشتن استراتژی برای مواجهه با آن نیاز در روابط طولانی مدت، روش و دیدگاه بازاریابی است اما مطابقت دادن نیازهای مشتری با محصولات حال حاضر شرکت، روش بخش فروش است. بنابراین افق بازاریابی وسیعتر از افق پیش روی فروش است. تمرکز در بازاریابی بر کلیت حوزه ترویج و پیشبرد، زنجیره تامین، قیمت محصولات و خدمات، ایجاد نیازها و خواسته های مشتریان بوسیله کالا و خدماتی است که سازمان ارائه می دهد، اما تمرکز اصلی بخش فروش برآورده کردن میزان فروش هدفگذاری شده است. همانطور که اشاره شد قیمت گذاری به عهده واحد بازاریابی است در حالیکه توجیه آن برای مشتریان توسط تیم فروش انجام می پذیرد.
آنالیز بازار، کانالهای توزیع، خدمات و کالاهای رقابتی، استراتژی های قیمت گذاری، تعقیب فرآیند فروش، میزان سهم از بازار و بودجه بندی جزو فرآیند بازاریابی است.

تحقیقات بازار، تبلیغات، روابط عمومی، خدمات و رضایت مشتریان دامنه فعالیت بازاریابی است اما این دامنه در فروش به ترغیب کردن مشتری برای خرید کالاهای تولید شده برای به برآورده ساختن نیازهایش محدود می گردد. معمولا بازاریابی، پاسخ سوال چگونه می توانیم به مشتری برسیم و ارتباط طولانی با وی برقرار کنیم را بیان می دارد اما فروش، هدف نهایی بازاریابی است. ساخت هویت برند که با برآوردن نیازها مرتبط است از وظایف مهم بازاریابی به شمار می رود اما فروش ارتباطی بر هویت برند، روابط بلندمدت و مکرر ندارد. فروش استراتژی دیدن نیازها به شیوه هایی فرصت طلبانه و شخصی است که بوسیله تعاملات انسانی بدست می آید پس به بیان ساده فروش دیدن نیاز در زمان درست است، درحالیکه هدف نهایی بازایابی ایجاد علاقه به محصول و خلق مشتریان بالقوه است. فعالیت های بازاریابی شامل تحقیقات مصرف کنند برای مشخص ساختن نیازهای مشتریان، توسعه محصول به معنی طراحی و ابداع محصولات که نیازهای حال حاضر و آینده را پوشش دهند، تبلیغ محصولات برای افزایش آگاهی و ساخت برند، قیمت گذاری محصولات و خدمات برای به حداکثر رساندن درآمد می باشد.

از سوی دیگر فعالیت های فروش بر تبدیل مشتریان بالقوه به مشتریان بالفعل تمرکز دارد. در حقیقت تیم فروش بیشتر به طور مستقیم درگیر تعامل با مشتریان احتمالی برای ترغیب آنها به خرید محصولات می گردد. همچنین بازاریابی تمایل به تمرکز به عمده مخاطبان (یا هر موضوعی در اینباره) دارد در حالیکه فروش علاقمند به تمرکز بر ارتباط شخصی و یا در گروه های کوچک با مشتریان احتمالی دارد. به همین دلیل است که معمولا فرآیند فروش را یک پروسه یک به یک و بازاریابی را پروسه یک به همه تعریف می کنند.

مقالات مشابه

نظرات یا سوال خود را به اشتراک بگذارید

×
درخواست های من
درخواست های مشاور
بستن
تومان