مرتضی نصری
مرتضی نصری
( 2 نفر امتیاز دهنده )
0گفتگوی موفق
امکان سنجی و ارزیابی مالی و اقتصادی - بانک و ارز و
متوسط پاسخگویی
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
مرتضی زمانی
مرتضی زمانی
( 9 نفر امتیاز دهنده )
0گفتگوی موفق
راه اندازی و اخذ مجوزها - عارضه یابی و آسیب شناسی
متوسط پاسخگویی
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
مصطفی رجبی
مصطفی رجبی
( 5 نفر امتیاز دهنده )
2گفتگوی موفق
تحلیل شرایط اقتصادی
متوسط پاسخگویی
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
محمد حسن روحی
محمد حسن روحی
( 36 نفر امتیاز دهنده )
82گفتگوی موفق
امکان سنجی و ارزیابی مالی و اقتصادی- مشاوره راه ان
متوسط پاسخگویی 1 روز و 16 ساعت و 14 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
امیر الحاجی
امیر الحاجی
( 29 نفر امتیاز دهنده )
35گفتگوی موفق
طراحی، راه اندازی و صادرات کسب و کار دانش بنیان- ت
متوسط پاسخگویی 1 روز و 9 ساعت و 36 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
سیدمقداد سیدمحمدی
سیدمقداد سیدمحمدی
( 14 نفر امتیاز دهنده )
43گفتگوی موفق
تحلیل فضای کسب و کار -امکان سنجی و ارزیابی مالی و
متوسط پاسخگویی 1 روز و 1 ساعت و 9 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
محمد میاندوآبی
محمد میاندوآبی
( 1 نفر امتیاز دهنده )
0گفتگوی موفق
بهره وری - استراتژی - منابع انسانی
متوسط پاسخگویی
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
احمد ورد
احمد ورد
( 0 نفر امتیاز دهنده )
0گفتگوی موفق
سرمایه پذیری و سرمایه گذاری
متوسط پاسخگویی
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
×
درخواست های من
درخواست های مشاور
بستن
تومان