مرتضی نصری
مرتضی نصری
( 2 نفر امتیاز دهنده )
0گفتگوی موفق
امکان سنجی و ارزیابی مالی و اقتصادی - بانک و ارز و
متوسط پاسخگویی
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
حسن یاریان
حسن یاریان
( 6 نفر امتیاز دهنده )
21گفتگوی موفق
مالیات و دارایی
متوسط پاسخگویی 3 روز و 3 ساعت و 58 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
هيبت اله صباغي
هيبت اله صباغي
( 1 نفر امتیاز دهنده )
0گفتگوی موفق
بیمه تامین اجتماعی
متوسط پاسخگویی
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
فاطمه هادلوند
فاطمه هادلوند
( 6 نفر امتیاز دهنده )
1گفتگوی موفق
متوسط پاسخگویی 1 ساعت و 50 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
مجید رئوفی
مجید رئوفی
( 16 نفر امتیاز دهنده )
25گفتگوی موفق
مالیات و دارایی
متوسط پاسخگویی 8 ساعت و 18 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
مهرداد ارجمندپور
مهرداد ارجمندپور
( 20 نفر امتیاز دهنده )
137گفتگوی موفق
مالیات و دارایی
متوسط پاسخگویی 10 ساعت و 13 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
محمدرضا طغرائی
محمدرضا طغرائی
( 8 نفر امتیاز دهنده )
4گفتگوی موفق
منابع انسانی - بیمه تامین اجتماعی - قانون کار
متوسط پاسخگویی 9 روز و 15 ساعت و 56 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
علی شریعت
علی شریعت
( 6 نفر امتیاز دهنده )
16گفتگوی موفق
تحقیقات بازار بین الملل- بانک و ارز و اسناد بانکی
متوسط پاسخگویی 3 ساعت و 11 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
حسنعلی صالحی
حسنعلی صالحی
( 0 نفر امتیاز دهنده )
0گفتگوی موفق
بیمه تامین اجتماعی
متوسط پاسخگویی
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
محمود آقایی
محمود آقایی
( 0 نفر امتیاز دهنده )
7گفتگوی موفق
قانون کار
متوسط پاسخگویی 51 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
×
درخواست های من
درخواست های مشاور
بستن
تومان