احسان خیام باشی
احسان خیام باشی
( 1 نفر امتیاز دهنده )
0گفتگوی موفق
منابع انسانی - استراتژی - بهره وری
متوسط پاسخگویی
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
مرتضی نصری
مرتضی نصری
( 2 نفر امتیاز دهنده )
0گفتگوی موفق
امکان سنجی و ارزیابی مالی و اقتصادی - بانک و ارز و
متوسط پاسخگویی
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
محمد مهدی کشمیری زاده
محمد مهدی کشمیری زاده
( 5 نفر امتیاز دهنده )
29گفتگوی موفق
عارضه یابی و آسیب شناسی- مدیریت ارتباط با مشتری -
متوسط پاسخگویی 4 ساعت و 13 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
مرتضی زمانی
مرتضی زمانی
( 9 نفر امتیاز دهنده )
0گفتگوی موفق
راه اندازی و اخذ مجوزها - عارضه یابی و آسیب شناسی
متوسط پاسخگویی
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
محمد نیکبخت
محمد نیکبخت
( 3 نفر امتیاز دهنده )
29گفتگوی موفق
استراتژی- بهره وری- عارضه یابی و آسیب شناسی
متوسط پاسخگویی 26 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
مهدی میرزاآقایی
مهدی میرزاآقایی
( 12 نفر امتیاز دهنده )
33گفتگوی موفق
تحقیقات بازار داخلی - استراتژی - برندینگ
متوسط پاسخگویی 1 ساعت و 4 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
امیر الحاجی
امیر الحاجی
( 29 نفر امتیاز دهنده )
35گفتگوی موفق
طراحی، راه اندازی و صادرات کسب و کار دانش بنیان- ت
متوسط پاسخگویی 1 روز و 9 ساعت و 36 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
محمدرضا طغرائی
محمدرضا طغرائی
( 8 نفر امتیاز دهنده )
4گفتگوی موفق
منابع انسانی - بیمه تامین اجتماعی - قانون کار
متوسط پاسخگویی 9 روز و 15 ساعت و 56 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
محمد رادهوش
محمد رادهوش
( 2 نفر امتیاز دهنده )
6گفتگوی موفق
منابع انسانی - استراتژی- روش های ارزیابی و کنترل
متوسط پاسخگویی 18 روز و 21 ساعت و 36 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
محمد میاندوآبی
محمد میاندوآبی
( 1 نفر امتیاز دهنده )
0گفتگوی موفق
بهره وری - استراتژی - منابع انسانی
متوسط پاسخگویی
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
مجید استکی
مجید استکی
( 0 نفر امتیاز دهنده )
0گفتگوی موفق
استراتژی - کیفیت و استانداردهای مدیریت کیفیت و مدی
متوسط پاسخگویی
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
ايرج سلطاني
ايرج سلطاني
( 0 نفر امتیاز دهنده )
0گفتگوی موفق
منابع انسانی - استراتژی- بهره وری
متوسط پاسخگویی
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
حامد ترکش
حامد ترکش
( 0 نفر امتیاز دهنده )
1گفتگوی موفق
سیستم های عملیاتی تولید
متوسط پاسخگویی 30 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
×
درخواست های من
درخواست های مشاور
بستن
تومان