محمد مهدی کشمیری زاده
محمد مهدی کشمیری زاده
( 5 نفر امتیاز دهنده )
29گفتگوی موفق
عارضه یابی و آسیب شناسی- مدیریت ارتباط با مشتری -
متوسط پاسخگویی 4 ساعت و 13 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
علی شهسواری
علی شهسواری
( 16 نفر امتیاز دهنده )
6گفتگوی موفق
تحقیقات بازار داخلی- بازاریابی داخلی - تبلیغات
متوسط پاسخگویی 31 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
حمید زیوری
حمید زیوری
( 22 نفر امتیاز دهنده )
21گفتگوی موفق
تحقیقات بازار داخلی- تحقیقات بازار بین الملل - تج
متوسط پاسخگویی 1 ساعت و 49 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
مهدی میرزاآقایی
مهدی میرزاآقایی
( 12 نفر امتیاز دهنده )
33گفتگوی موفق
تحقیقات بازار داخلی - استراتژی - برندینگ
متوسط پاسخگویی 1 ساعت و 4 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
امیر الحاجی
امیر الحاجی
( 29 نفر امتیاز دهنده )
35گفتگوی موفق
طراحی، راه اندازی و صادرات کسب و کار دانش بنیان- ت
متوسط پاسخگویی 1 روز و 9 ساعت و 36 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
امیر حسین سوری
امیر حسین سوری
( 4 نفر امتیاز دهنده )
80گفتگوی موفق
تحقیقات بازار داخلی - تحقیقات بازار بین الملل - فر
متوسط پاسخگویی 6 روز و 13 ساعت و 17 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
علی شریعت
علی شریعت
( 6 نفر امتیاز دهنده )
16گفتگوی موفق
تحقیقات بازار بین الملل- بانک و ارز و اسناد بانکی
متوسط پاسخگویی 3 ساعت و 11 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
محمد میاندوآبی
محمد میاندوآبی
( 1 نفر امتیاز دهنده )
0گفتگوی موفق
بهره وری - استراتژی - منابع انسانی
متوسط پاسخگویی
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
×
درخواست های من
درخواست های مشاور
بستن
تومان