حمید صلواتی
حمید صلواتی
( 2 نفر امتیاز دهنده )
24گفتگوی موفق
تحلیل و طراحی وب سایت- شبکه های اجتماعی، کمپین های
متوسط پاسخگویی 59 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
احسان پارسامهر
احسان پارسامهر
( 8 نفر امتیاز دهنده )
147گفتگوی موفق
تجارت الکترونیک | بازاریابی دیجیتال
متوسط پاسخگویی 1 روز و 9 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
محمد عموزاده آرانی
محمد عموزاده آرانی
( 0 نفر امتیاز دهنده )
0گفتگوی موفق
تحلیل و طراحی اپلیکیشن
متوسط پاسخگویی 0 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
شیرین نیکی
شیرین نیکی
( 0 نفر امتیاز دهنده )
17گفتگوی موفق
تحلیل و طراحی وب سایت - UI-UX - SEO
متوسط پاسخگویی 20 ساعت و 13 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
×
درخواست های من
درخواست های مشاور
بستن
تومان