حبیب اله گرداب
حبیب اله گرداب
( 14 نفر امتیاز دهنده )
9گفتگوی موفق
گمرک- ترخیص
متوسط پاسخگویی
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
مهدی حاج کاظمیان
مهدی حاج کاظمیان
( 48 نفر امتیاز دهنده )
22گفتگوی موفق
واردات - صادرات
متوسط پاسخگویی 3 ساعت و 41 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
شهاب گل خندان
شهاب گل خندان
( 19 نفر امتیاز دهنده )
5گفتگوی موفق
حمل و نقل - گمرک - ترخیص- واردات
متوسط پاسخگویی 1 روز و 23 ساعت و 34 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
رضا دانش
رضا دانش
( 37 نفر امتیاز دهنده )
151گفتگوی موفق
تحقیقات بازار بین الملل - بازاریابی بین الملل
متوسط پاسخگویی 4 روز و 7 ساعت و 39 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
×
درخواست های من
درخواست های مشاور
بستن
تومان