حبیب اله گرداب
حبیب اله گرداب
( 14 نفر امتیاز دهنده )
9گفتگوی موفق
گمرک- ترخیص
متوسط پاسخگویی
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
مهدی حاج کاظمیان
مهدی حاج کاظمیان
( 48 نفر امتیاز دهنده )
22گفتگوی موفق
واردات - صادرات
متوسط پاسخگویی 3 ساعت و 41 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
شهاب گل خندان
شهاب گل خندان
( 19 نفر امتیاز دهنده )
5گفتگوی موفق
حمل و نقل - گمرک - ترخیص- واردات
متوسط پاسخگویی 1 روز و 23 ساعت و 34 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
رضا دانش
رضا دانش
( 37 نفر امتیاز دهنده )
151گفتگوی موفق
تحقیقات بازار بین الملل - بازاریابی بین الملل
متوسط پاسخگویی 4 روز و 7 ساعت و 39 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
احسان خیام باشی
احسان خیام باشی
( 1 نفر امتیاز دهنده )
0گفتگوی موفق
منابع انسانی - استراتژی - بهره وری
متوسط پاسخگویی
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
مرتضی نصری
مرتضی نصری
( 2 نفر امتیاز دهنده )
0گفتگوی موفق
امکان سنجی و ارزیابی مالی و اقتصادی - بانک و ارز و
متوسط پاسخگویی
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
حسین کرباسی
حسین کرباسی
( 1 نفر امتیاز دهنده )
4گفتگوی موفق
بازاریابی محتوا
متوسط پاسخگویی 12 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
حمید صلواتی
حمید صلواتی
( 2 نفر امتیاز دهنده )
24گفتگوی موفق
تحلیل و طراحی وب سایت- شبکه های اجتماعی، کمپین های
متوسط پاسخگویی 59 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
 سید امین حسامی
سید امین حسامی
( 3 نفر امتیاز دهنده )
4گفتگوی موفق
بازاریابی محتوا، بازاریابی شبکه‌های اجتماعی و تولی
متوسط پاسخگویی 8 ساعت و 41 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
محمد مهدی کشمیری زاده
محمد مهدی کشمیری زاده
( 5 نفر امتیاز دهنده )
32گفتگوی موفق
عارضه یابی و آسیب شناسی- مدیریت ارتباط با مشتری -
متوسط پاسخگویی 4 ساعت و 50 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
حسن یاریان
حسن یاریان
( 6 نفر امتیاز دهنده )
21گفتگوی موفق
مالیات و دارایی
متوسط پاسخگویی 3 روز و 3 ساعت و 58 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
مرتضی زمانی
مرتضی زمانی
( 9 نفر امتیاز دهنده )
0گفتگوی موفق
راه اندازی و اخذ مجوزها - عارضه یابی و آسیب شناسی
متوسط پاسخگویی
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
مصطفی رجبی
مصطفی رجبی
( 5 نفر امتیاز دهنده )
2گفتگوی موفق
تحلیل شرایط اقتصادی
متوسط پاسخگویی
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
هيبت اله صباغي
هيبت اله صباغي
( 1 نفر امتیاز دهنده )
0گفتگوی موفق
بیمه تامین اجتماعی
متوسط پاسخگویی
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
علی شهسواری
علی شهسواری
( 16 نفر امتیاز دهنده )
6گفتگوی موفق
تحقیقات بازار داخلی- بازاریابی داخلی - تبلیغات
متوسط پاسخگویی 31 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
فاطمه هادلوند
فاطمه هادلوند
( 6 نفر امتیاز دهنده )
1گفتگوی موفق
متوسط پاسخگویی 1 ساعت و 50 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
حمید زیوری
حمید زیوری
( 22 نفر امتیاز دهنده )
21گفتگوی موفق
تحقیقات بازار داخلی- تحقیقات بازار بین الملل - تج
متوسط پاسخگویی 1 ساعت و 49 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
محمد نیکبخت
محمد نیکبخت
( 3 نفر امتیاز دهنده )
29گفتگوی موفق
استراتژی- بهره وری- عارضه یابی و آسیب شناسی
متوسط پاسخگویی 26 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
مهدی میرزاآقایی
مهدی میرزاآقایی
( 12 نفر امتیاز دهنده )
33گفتگوی موفق
تحقیقات بازار داخلی - استراتژی - برندینگ
متوسط پاسخگویی 1 ساعت و 4 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
مجید رئوفی
مجید رئوفی
( 16 نفر امتیاز دهنده )
25گفتگوی موفق
مالیات و دارایی
متوسط پاسخگویی 8 ساعت و 18 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
مهرداد ارجمندپور
مهرداد ارجمندپور
( 20 نفر امتیاز دهنده )
137گفتگوی موفق
مالیات و دارایی
متوسط پاسخگویی 10 ساعت و 13 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
محمد حسن روحی
محمد حسن روحی
( 37 نفر امتیاز دهنده )
82گفتگوی موفق
امکان سنجی و ارزیابی مالی و اقتصادی- مشاوره راه ان
متوسط پاسخگویی 1 روز و 16 ساعت و 14 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
امیر الحاجی
امیر الحاجی
( 29 نفر امتیاز دهنده )
35گفتگوی موفق
طراحی، راه اندازی و صادرات کسب و کار دانش بنیان- ت
متوسط پاسخگویی 1 روز و 9 ساعت و 36 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
محمدرضا طغرائی
محمدرضا طغرائی
( 8 نفر امتیاز دهنده )
4گفتگوی موفق
منابع انسانی - بیمه تامین اجتماعی - قانون کار
متوسط پاسخگویی 9 روز و 15 ساعت و 56 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
احسان پارسامهر
احسان پارسامهر
( 8 نفر امتیاز دهنده )
147گفتگوی موفق
تجارت الکترونیک | بازاریابی دیجیتال
متوسط پاسخگویی 1 روز و 9 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
سیدمقداد سیدمحمدی
سیدمقداد سیدمحمدی
( 14 نفر امتیاز دهنده )
45گفتگوی موفق
تحلیل فضای کسب و کار -امکان سنجی و ارزیابی مالی و
متوسط پاسخگویی 3 روز و 21 ساعت و 34 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
امیر حسین سوری
امیر حسین سوری
( 4 نفر امتیاز دهنده )
80گفتگوی موفق
تحقیقات بازار داخلی - تحقیقات بازار بین الملل - فر
متوسط پاسخگویی 6 روز و 13 ساعت و 17 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
مهرزاد ربیع
مهرزاد ربیع
( 6 نفر امتیاز دهنده )
22گفتگوی موفق
شبکه های اجتماعی و سئو
متوسط پاسخگویی 27 روز و 22 ساعت و 25 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
علی شریعت
علی شریعت
( 6 نفر امتیاز دهنده )
16گفتگوی موفق
تحقیقات بازار بین الملل- بانک و ارز و اسناد بانکی
متوسط پاسخگویی 3 ساعت و 11 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
محمد رادهوش
محمد رادهوش
( 2 نفر امتیاز دهنده )
6گفتگوی موفق
منابع انسانی - استراتژی- روش های ارزیابی و کنترل
متوسط پاسخگویی 18 روز و 21 ساعت و 36 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
محمد میاندوآبی
محمد میاندوآبی
( 1 نفر امتیاز دهنده )
0گفتگوی موفق
بهره وری - استراتژی - منابع انسانی
متوسط پاسخگویی
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
حسنعلی صالحی
حسنعلی صالحی
( 0 نفر امتیاز دهنده )
0گفتگوی موفق
بیمه تامین اجتماعی
متوسط پاسخگویی
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
پریناز غفاریان
پریناز غفاریان
( 0 نفر امتیاز دهنده )
0گفتگوی موفق
مهارتهای فردی - گویندگی - فن بیان - تولید پادکست -
متوسط پاسخگویی 0 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
مجید استکی
مجید استکی
( 0 نفر امتیاز دهنده )
0گفتگوی موفق
استراتژی - کیفیت و استانداردهای مدیریت کیفیت و مدی
متوسط پاسخگویی
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
ايرج سلطاني
ايرج سلطاني
( 0 نفر امتیاز دهنده )
0گفتگوی موفق
منابع انسانی - استراتژی- بهره وری
متوسط پاسخگویی
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
محمد عموزاده آرانی
محمد عموزاده آرانی
( 0 نفر امتیاز دهنده )
0گفتگوی موفق
تحلیل و طراحی اپلیکیشن
متوسط پاسخگویی 0 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
احمد ورد
احمد ورد
( 0 نفر امتیاز دهنده )
0گفتگوی موفق
سرمایه پذیری و سرمایه گذاری
متوسط پاسخگویی
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
حامد ترکش
حامد ترکش
( 0 نفر امتیاز دهنده )
1گفتگوی موفق
سیستم های عملیاتی تولید
متوسط پاسخگویی 30 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
محمود آقایی
محمود آقایی
( 0 نفر امتیاز دهنده )
7گفتگوی موفق
قانون کار
متوسط پاسخگویی 51 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
محمدرضا شیخ بهائی
محمدرضا شیخ بهائی
( 0 نفر امتیاز دهنده )
3گفتگوی موفق
دیجیتال مارکتینگ (سئو و شبکه های اجتماعی) و بازاری
متوسط پاسخگویی 7 ساعت و 43 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
شیرین نیکی
شیرین نیکی
( 0 نفر امتیاز دهنده )
17گفتگوی موفق
تحلیل و طراحی وب سایت - UI-UX - SEO
متوسط پاسخگویی 20 ساعت و 13 دقیقه
با مشاور گفتگو کنید (متنی)
پروفایل
×
درخواست های من
درخواست های مشاور
بستن
تومان