( 0 نفر امتیاز دهنده )

ايرج سلطاني

منابع انسانی - استراتژی- بهره وری

0 گفتگوی موفق
درباره مشاور

الف: مشخصات فردي :
نام و نام خانوادگي : ايرج سلطاني سمت : مدير

مقطع تحصيلي : دکتري سابقه کار : 29 سال
رشته تحصيلي : مديريت آموزشي محل اخذ مدرک : واحد علوم و تحقيقات تهران

ب : سوابق پژوهشي و اجرايي :
 تعداد کارهاي تحقيقاتي : 100 مورد
 تعداد مقالات چاپ و ارائه شده در کنفرانس ها ومجلات : 400 مقاله
 تعداد مقالات خارجي : 60 مقاله
 پایان نامه 136
 تعداد کتابهاي چاپ شده : 29 کتاب
 مشاغل قبلی:
مسول دفتر ارتباط با مراکز آموزشی شرکت فولاد مبارکه
 مسئول روابط صنعتی شرکت فولاد مبارکه
 مسئول انتخاب و استخدام شرکت فولاد مبارکه
 رئیس امور کارکنان شرکت فولاد مبارکه
 مدیر تحقيقات منابع انسانی شرکت فولاد مبارکه
 مدیر آموزش و تحقیق و توسعه شرکت فولاد مبارکه
 مدير آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت فولاد مبارکه
 مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد نجف آباد
 مدير گروه کارشناسي ارشد مديريت اجرايي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اصفهان
ج : سوابق آموزشي :
27 سال سابقه تدريس در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي و تدريس دروس کارشناسي ارشد و دكتري
- برنامه ريزي استراتژيک
- تئوريهاي مديريت
- رفتار سازماني
- مديريت منابع انساني
- جانشین پروری و توانمند سازی
- مربیگری عملیاتی - سازماندهي و رهبري
- مدیریت اشتیاق شغلی
- مديريت استراتژيک
- اخلاق حرفه ای
- تفکر استراتژیک
- کارافرینی

د : ساير فعاليت هاي اجرايي و مهارت ها :
- عضويت در کميته مديريت و بهره وري شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان به مدت 4 سال
- عضويت در هيأت تشخيص اداره کار به مدت 5 سال
- عضو انجمن مديريت ايران
- عضويت در هيأت هاي علمي مجلات و کنفرانس ها
- طراحي نظام هاي منابع انساني براي شرکت ها
- مشاوره منابع انساني براي شرکت ها و سازمانها
- برگزاري بيش از 400 مورد کارگاههاي آموزشي مختلف در زمينه هاي نظام هاي منابع انساني و تحول
- پژوهشگر نمونه سال 1384
-ارزياب مدعو مقالات مجلات : مجله علوم اداري د-انشگاه اصفهان و روانشناسي دانشگاه آزاد خوراسگان
-عضو کمیته علمی کنفرانس های توسعه منابع انسانی، آموزش در دوره های مختلف
- عضو کمیته علمی اولین ، دومین ، سومین و چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی ،تهران بهمن ماه96،95 97 و 98
رئیس اولین اجلاس چهره های ماندگار مدیریت و کار افرینی ، اصفهان دانشگاه علوم پزشکی ،هولدینگ پارس،15 اسفند ماه 1396
الف : کتب تألیف شده
1- عالی طراحی و برنامه ریزی بلند مدت آموزش در ایران 1400 ، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، 1378
2- روابط صنعتی در سازمانهای تولیدی، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، 1380
3- مدیریت عملکرد بسترساز پرورش منابع انسانی، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، 1381
4- نظارت آموزشی بسترساز بهبود کیفیت آموزشی، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، 1383
5- بهره وری منابع انسانی، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، 1384
6- بنیادهای کار تیمی با همکاری آقای محسن پورسینا، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، 1384
7- پیشگیری و درمان اعتیاد با همکاری آقایان حسن پالاهنگ و مسعود گوهری، اصفهان، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، 1384
8- پرورش منابع انسانی با استاندارد مدار رویکرد ، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، 1384
9- تعامل نیازسنجی و اثربخشی آموزش در سازمانهای یادگیرنده، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، 1385
10- الگوی جامع سرآمدی چهاربعدی با تأکید بر تعالی کارکنان، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، 1386
11- پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر به زبان ساده، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، 1386
12- مبانی برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، 1386
13- نیمرخ جدید استاندارد سرمایه گذاری روی کارکنان، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، 1386
14- گوهرها و درسهای مدیریتی، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، 1387
15- ابزارهای خودارزیابی و بهبود در مدیریت منابع انسانی ، انتشارات ارکان دانش ، 1387
16- پرورش سرمایه های انساني، 1389، انتشارات ارکان دانش، 1389
17- الگوي سرآمدي اخلاقي ، انتشارات ارکان دانش، 1391
18- مباني تدوين استراتژي هاي منابع انساني، انتشارات ارکان دانش ، 1392
19- تفکر استراتژيک بهتر آينده پژوهي ، انتشارات ارکان دانش 1393
20- مدیریت عملکرد با تأکید بر توسعه فردی، اصفهان، انتشارات ارکان دانش 1394
21- مهارت های فردی در کارآفرینی نوشته ملیسا کونترراش ، ترجمه فردین شورج ، افسانه اوضاعی ، محمود رشیدی و محسن ملکی ، ویرایش علمی و نظام نظارت : ایرج سلطانی 1394 ، انتشارات علم آفرین
22- جانشین پروری در سارمانهای پیچیده کسب و کار با رویکرد مربیگری، اصفهان: انتشارات ارکان 1395
23- ابزارها و فنون مربیگری در توسعه رهبری، اصفهان: انتشارات ارکان ،1395
24- مدیریت اشتیاق شغلی سرمایه های انسانی، انشارات ارکان دانش، 1396
25-مدیریت اشتیاق شغلی سرمابه انسانی ، ویژه مدیران ، اصفهان انتشارات ارکان دانش، زمستان 1396
26-اندازه گیری عملکرد کارکنان در رویکرد عملی ، اصفهان انتشارات ارکان دانش، تابستان 1396
27- ابزار های ارزیابی و تغییر فرهنگ سازمانی ، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، بهار 1397
28- پرورش مدیران منابع انسانی بر اساس پیکره شایستگی ، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، پاییز 1397
29-شوق آفرینی پایدار در سازمان ، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، پاییز 1398
30- تگنيك هاي تقويت تاب آوري در سرمايه هاي انساني ، اصفهان ، انتشارات اركان دانش ،تابستان 1399
(تلفن انتشارات ارکان : 2341339-031)

شروع گفتگو
گفتگوی مستقیم با مشاور در این روش سوال شما صرفا برای این مشاور ارسال می شود و به محض اعلام پاسخ توسط ایشان پیامکی دریافت خواهید نمود.
لازم به ذکر است پس از دریافت پاسخ، امکان ادامه گفتگو با مشاور وجود خواهد داشت
هزینه هر گفتگو 50,000 تومان
بستن
تومان