( 0 نفر امتیاز دهنده )

ايرج سلطاني

منابع انسانی - استراتژی- بهره وری

0 گفتگوی موفق
درباره مشاور

الف: مشخصات فردي :
نام و نام خانوادگي : ايرج سلطاني سمت : مدير

مقطع تحصيلي : دکتري سابقه کار : 29 سال
رشته تحصيلي : مديريت آموزشي محل اخذ مدرک : واحد علوم و تحقيقات تهران

ب : سوابق پژوهشي و اجرايي :
 تعداد کارهاي تحقيقاتي : 100 مورد
 تعداد مقالات چاپ و ارائه شده در کنفرانس ها ومجلات : 400 مقاله
 تعداد مقالات خارجي : 60 مقاله
 پایان نامه 136
 تعداد کتابهاي چاپ شده : 29 کتاب
 مشاغل قبلی:
مسول دفتر ارتباط با مراکز آموزشی شرکت فولاد مبارکه
 مسئول روابط صنعتی شرکت فولاد مبارکه
 مسئول انتخاب و استخدام شرکت فولاد مبارکه
 رئیس امور کارکنان شرکت فولاد مبارکه
 مدیر تحقيقات منابع انسانی شرکت فولاد مبارکه
 مدیر آموزش و تحقیق و توسعه شرکت فولاد مبارکه
 مدير آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت فولاد مبارکه
 مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد نجف آباد
 مدير گروه کارشناسي ارشد مديريت اجرايي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اصفهان
ج : سوابق آموزشي :
27 سال سابقه تدريس در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي و تدريس دروس کارشناسي ارشد و دكتري
- برنامه ريزي استراتژيک
- تئوريهاي مديريت
- رفتار سازماني
- مديريت منابع انساني
- جانشین پروری و توانمند سازی
- مربیگری عملیاتی - سازماندهي و رهبري
- مدیریت اشتیاق شغلی
- مديريت استراتژيک
- اخلاق حرفه ای
- تفکر استراتژیک
- کارافرینی

د : ساير فعاليت هاي اجرايي و مهارت ها :
- عضويت در کميته مديريت و بهره وري شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان به مدت 4 سال
- عضويت در هيأت تشخيص اداره کار به مدت 5 سال
- عضو انجمن مديريت ايران
- عضويت در هيأت هاي علمي مجلات و کنفرانس ها
- طراحي نظام هاي منابع انساني براي شرکت ها
- مشاوره منابع انساني براي شرکت ها و سازمانها
- برگزاري بيش از 400 مورد کارگاههاي آموزشي مختلف در زمينه هاي نظام هاي منابع انساني و تحول
- پژوهشگر نمونه سال 1384
-ارزياب مدعو مقالات مجلات : مجله علوم اداري د-انشگاه اصفهان و روانشناسي دانشگاه آزاد خوراسگان
-عضو کمیته علمی کنفرانس های توسعه منابع انسانی، آموزش در دوره های مختلف
- عضو کمیته علمی اولین ، دومین ، سومین و چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی ،تهران بهمن ماه96،95 97 و 98
رئیس اولین اجلاس چهره های ماندگار مدیریت و کار افرینی ، اصفهان دانشگاه علوم پزشکی ،هولدینگ پارس،15 اسفند ماه 1396
الف : کتب تألیف شده
1- عالی طراحی و برنامه ریزی بلند مدت آموزش در ایران 1400 ، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، 1378
2- روابط صنعتی در سازمانهای تولیدی، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، 1380
3- مدیریت عملکرد بسترساز پرورش منابع انسانی، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، 1381
4- نظارت آموزشی بسترساز بهبود کیفیت آموزشی، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، 1383
5- بهره وری منابع انسانی، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، 1384
6- بنیادهای کار تیمی با همکاری آقای محسن پورسینا، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، 1384
7- پیشگیری و درمان اعتیاد با همکاری آقایان حسن پالاهنگ و مسعود گوهری، اصفهان، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، 1384
8- پرورش منابع انسانی با استاندارد مدار رویکرد ، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، 1384
9- تعامل نیازسنجی و اثربخشی آموزش در سازمانهای یادگیرنده، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، 1385
10- الگوی جامع سرآمدی چهاربعدی با تأکید بر تعالی کارکنان، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، 1386
11- پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر به زبان ساده، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، 1386
12- مبانی برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، 1386
13- نیمرخ جدید استاندارد سرمایه گذاری روی کارکنان، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، 1386
14- گوهرها و درسهای مدیریتی، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، 1387
15- ابزارهای خودارزیابی و بهبود در مدیریت منابع انسانی ، انتشارات ارکان دانش ، 1387
16- پرورش سرمایه های انساني، 1389، انتشارات ارکان دانش، 1389
17- الگوي سرآمدي اخلاقي ، انتشارات ارکان دانش، 1391
18- مباني تدوين استراتژي هاي منابع انساني، انتشارات ارکان دانش ، 1392
19- تفکر استراتژيک بهتر آينده پژوهي ، انتشارات ارکان دانش 1393
20- مدیریت عملکرد با تأکید بر توسعه فردی، اصفهان، انتشارات ارکان دانش 1394
21- مهارت های فردی در کارآفرینی نوشته ملیسا کونترراش ، ترجمه فردین شورج ، افسانه اوضاعی ، محمود رشیدی و محسن ملکی ، ویرایش علمی و نظام نظارت : ایرج سلطانی 1394 ، انتشارات علم آفرین
22- جانشین پروری در سارمانهای پیچیده کسب و کار با رویکرد مربیگری، اصفهان: انتشارات ارکان 1395
23- ابزارها و فنون مربیگری در توسعه رهبری، اصفهان: انتشارات ارکان ،1395
24- مدیریت اشتیاق شغلی سرمایه های انسانی، انشارات ارکان دانش، 1396
25-مدیریت اشتیاق شغلی سرمابه انسانی ، ویژه مدیران ، اصفهان انتشارات ارکان دانش، زمستان 1396
26-اندازه گیری عملکرد کارکنان در رویکرد عملی ، اصفهان انتشارات ارکان دانش، تابستان 1396
27- ابزار های ارزیابی و تغییر فرهنگ سازمانی ، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، بهار 1397
28- پرورش مدیران منابع انسانی بر اساس پیکره شایستگی ، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، پاییز 1397
29-شوق آفرینی پایدار در سازمان ، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، پاییز 1398
30- تگنيك هاي تقويت تاب آوري در سرمايه هاي انساني ، اصفهان ، انتشارات اركان دانش ،تابستان 1399
(تلفن انتشارات ارکان : 2341339-031)

شروع گفتگو
گفتگوی مستقیم با مشاور در این روش سوال شما صرفا برای این مشاور ارسال می شود و به محض اعلام پاسخ توسط ایشان پیامکی دریافت خواهید نمود.
لازم به ذکر است پس از دریافت پاسخ، امکان ادامه گفتگو با مشاور وجود خواهد داشت
هزینه هر گفتگو 50,000 تومان
×
درخواست های من
درخواست های مشاور
بستن
تومان