سوالات متداول

حداقل سن کار


حداقل سن کار چند سال می باشد؟ ادامه مطلب

تاریخ انتشار : 1400/11/5 10:19 ق ظ موضوع : قانون کار

تعرفه ها در زمان ثبت سفارش


آیا در زمان ثبت سفارش، تعرفه ها باید الزاما در" رشته فعالیت " کارت بازرگانی موجود باشد؟ ادامه مطلب

تاریخ انتشار : 1400/11/5 10:16 ق ظ موضوع : گمرک

ذخیره مرخصی سالیانه


کارگرچند روز از مرخصی سالیانه خود را می تواند ذخیره نماید ؟ ادامه مطلب

تاریخ انتشار : 1400/10/30 1:23 ب ظ موضوع : قانون کار

تسلیم اظهار نامه آخرین دوره عملیات شخص حقوقی به اداره امور مالیاتی


مدیران تصفیه مکلفند ظرف چند ماه، اظهار نامه آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را به اداره امور مالیاتی تسل ... ادامه مطلب

تاریخ انتشار : 1400/10/30 1:21 ب ظ موضوع : مالیاتی و دارایی

ارائه ترخیصیه به گمرک در واردات کالا از مناطق آزاد


آیا برای واردات کالا از مناطق آزاد، ارائه ترخیصیه به گمرک را نیاز دارد؟ ادامه مطلب

تاریخ انتشار : 1400/10/30 1:19 ب ظ موضوع : سوالات متداول

اجاره پرداختی مستاجر، ملاک تعیین درامد مشمول مالیات


در چه صورتی اجاره پرداختی مستاجر، ملاک تعیین درامد مشمول مالیات اجاره خواهد بود؟ ادامه مطلب

تاریخ انتشار : 1400/10/22 9:46 ق ظ موضوع : مالیاتی و دارایی

وارد کردن کالا به صورت تجاری با داشتن کارت بازرگانی


با داشتن کارت بازرگانی، چگونه می توان کالایی را به صورت تجاری وارد کشور کرد؟ ادامه مطلب

تاریخ انتشار : 1400/10/22 9:44 ق ظ موضوع : گمرک

تغییر در رویه ترخیص کالایی از گمرک


کالایی در گمرک تحت رویه ای به گمرک اظهارگردیده ، آیا صاحب کالا می تواند رویه ترخیص خود را تغییر دهد ... ادامه مطلب

تاریخ انتشار : 1400/10/22 9:42 ق ظ موضوع : گمرک

معافیت ماده ۱۳۲ جهت واحدهای مستقر در منطقه صنعتی شرکت شهرکهای صنعتی جی


چنانچه شخص حقوقی در سال ۱۳۹۶ پروانه بهره برداری از سازمان صمت دریافت نموده باشد ، ودر منطقه صنعتی ش ... ادامه مطلب

تاریخ انتشار : 1400/10/13 9:39 ق ظ موضوع : مالیاتی و دارایی

خدمات Door to Door در بازرگانی خارجی


خدمات Door to Door در بازرگانی خارجی چیست؟ ادامه مطلب

تاریخ انتشار : 1400/10/13 9:33 ق ظ موضوع : حمل و نقل

مدت زمان پرداخت مالیات متعلق به حقوق


پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص حقوق، مکلفند مالیات متعلق را کسر وظرف چه مدتی به اداره ... ادامه مطلب

تاریخ انتشار : 1400/10/4 3:42 ب ظ موضوع : مالیاتی و دارایی

فعالیت های مربوط به شرکت های بازرسی


آیا شرکت های بازرسی می توانند در مورد تعیین ارزش و تعیین تعرفه ومبدا اظهار نظر کنند ؟ ادامه مطلب

تاریخ انتشار : 1400/10/4 3:36 ب ظ موضوع : گمرک

شرایط متقاضیان پروانه کارگزار گمرکی


شرایط متقاضیان پروانه کارگزار گمرکی چیست ؟ ادامه مطلب

تاریخ انتشار : 1400/10/4 3:31 ب ظ موضوع : گمرک

خاتمه قرارداد کار در نتیجه از کار افتادگی های جسمی وفکری ناشی از کار کارگر


اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه از کار افتادگی های جسمی وفکری ناشی از کار کارگر باشد،چقدر سنوات خدمت ... ادامه مطلب

تاریخ انتشار : 1400/9/28 12:15 ب ظ موضوع : قانون کار

صادرات مفتول مسی وکاتد مسی


آیا صادرات مفتول مسی وکاتد مسی آزاد می باشد؟ ادامه مطلب

تاریخ انتشار : 1400/9/28 12:13 ب ظ موضوع : گمرک

مجوزهای مورد نیازبرای صادرات مواد غذایی و فریزری


آیا برای صادرات مواد غذایی و فریزری حتما باید ازطریق ثبت شرکت در ایران اقدام کرد وچه مجوزهایی نیاز ا ... ادامه مطلب

تاریخ انتشار : 1400/9/28 12:12 ب ظ موضوع : گمرک

مزایای رفاهی وانگیزه ای جزو مزد ثابت یا مبنا محسوب می شوند


آیا مزایای رفاهی وانگیزه ای جزو مزد ثابت یا مبنا محسوب می شوند ؟ ادامه مطلب

تاریخ انتشار : 1400/9/20 1:07 ب ظ موضوع : قانون کار

واردات ازمناطق ویژه اقتصادی ومناطق آزاد توسط دارندگان کارت بازرگانی


آیا دارندگان کارت بازرگانی در صورت واردات ازمناطق ویژه اقتصادی ومناطق آزاد به سرزمین اصلی، نیاز به ش ... ادامه مطلب

تاریخ انتشار : 1400/9/20 1:05 ب ظ موضوع : واردات

ثبت سفارش در یک اظهارنامه گمرکی


آیا دو ثبت سفارش را می توان در یک اظهارنامه گمرکی بیان نمود؟ ادامه مطلب

تاریخ انتشار : 1400/9/20 1:03 ب ظ موضوع : گمرک

تبریک انتصاب شهردار منطقه ۸ تهران توسط عضو مشاور کانون زیست بوم


عضو مشاور کانون زیست بوم کارآفرینی انتخاب شهردار جدید منطقه هشت تهران را تبریک گفت. ادامه مطلب

تاریخ انتشار : 1400/9/13 8:43 ب ظ موضوع : سوالات متداول

مزد ثابت یا مبنا چیست


مزد ثابت یا مبنا چیست ؟ ادامه مطلب

تاریخ انتشار : 1400/9/13 10:15 ق ظ موضوع : قانون کار

شرایط صادرات سنگ آهن


شرایط صادرات سنگ آهن چگونه است ؟ ادامه مطلب

تاریخ انتشار : 1400/9/13 10:09 ق ظ موضوع : گمرک

دموراژ چیست وبر چه اساسی محاسبه می شود


دموراژ چیست وبر چه اساسی محاسبه می شود ؟ ادامه مطلب

تاریخ انتشار : 1400/9/13 10:06 ق ظ موضوع : حمل و نقل

صادرات ماشین آلات وتجهیزات خط تولید ،راهسازی ومعدنی مستعمل خارجی و وارداتی


آیا صادرات ماشین آلات وتجهیزات خط تولید ،راهسازی ومعدنی مستعمل خارجی و وارداتی آزاد است؟ ادامه مطلب

تاریخ انتشار : 1400/9/1 10:53 ق ظ موضوع : گمرک

شرایط صادرات کالا به کشور عراق


آیا برای صادرات کالا به کشور عراق شرایط خاصی وجود دارد؟ ادامه مطلب

تاریخ انتشار : 1400/9/1 10:33 ق ظ موضوع : گمرک
افزایش اعتبار کیف پول بستن
لطفا مبلغ مورد نظر را وارد نمایید
تومان